Sincom d.o.o. Tuzla je partnerska firma sa ogromnim iskustvom i kompetencijama u oblasti mašinstva. Od naših početaka Sincom nas prati i podržava sa svojim brojnim visokoobrazovanim i stručim osobljem, te nude adekvatna rjesenja iz KGH oblasti.

Prisutni su na trzistu preko tri decencije i pored projektovanja, izvodjenja masinskih instalacija, nude i konsalting u oblasti termotehnike.

U proteklim godinama uz puno rada, truda i dokazivanja Sincom je stekao veliki ugled kod kupaca i dobavljača i tako stekao brojne reference u izvođenju radova mašinskih instalacija KGH sistema.