Uređaji su dizajnirani za integraciju zraka u prostorijama i osiguravanje izmjene u sistemu.