Namijenjeni su za upravljanje i kontrolu termoregulacije i klimatizacije za potrebe velikih objekata za industrijsku i komercijalnu namjenu. Proizvodi namijenjeni za unutrašnju instalaciju, kompaktnih dimenzija i raznih mogućnosti konfiguriranja omugućuju ravnomjeran raspored težine, te jednostavno održavanje.