Dostupni su u verzijama za hlađenje i sa toplotnom pumpom, namijenjeni specifičnim uslovima ventilacije za uslužni i poslovni segment gdje postoji potreba za upravljanjem izmjenjivača/kondenzatora.