Zrak, voda i tlo, tri najčešća elementa na Zemlji, predstavljaju gotovo neiscrpljujuće izvore toplote, da moderna tehnologija koja se koristi kod toplotnih pumpi dozvoljava da se isti optimalno koriste, kako bi se zadovoljile potrebe grijanja i hlađenja svih stambenih objekata sa efikasnim i ekološkim rješenjem.

 

 

Energetska učinkovitost

 

Toplotne pumpe omogućavaju znatno veći nivo efikasnosti u poređenju sa tradicionalnim toplotnim sistemima, zato što izvlače glavni dio potrebne energije direktno iz okoliša. Kontinuirano poboljšanje u tehnologiji primijenjeno na sve komponente, te konstantna optimizacija termodinamičkog ciklusa, na osnovu čega je operativni način toplotne pumpe baziran, dozvoljava postizanje uvijek bolje performanse

 

 

Redukcija operativnih troškova

 

Visoka energetska efikasnost zajamčena toplotnim pumpama i naprednim kontrolnim sistemom koji su u mogućnosti da osiguraju maksimum sinergije među svim komponentama postrojenja, omogućavaju optimizaciju ukupne efikasnosti sistema tokom cijele godine dok se operativni troškovi smanjuju. Energija . potrebna da garantuje sobni komfort je proizvedena na najefikasniji način, izbjegavanjem rasipanja i zloupotrebom najprikladnijih zvora kako s energetske tako i s ekološke strane.

 

Produkcija potrošne tople vode

 

Toplotne pumpe također mogu zadovoljiti potrebe proizvodnje potrošne tople vode, koordinirajući različite zahtijeve sredstava upravljajući preciznim prioritetima.

 

 

Kontrola i integracija: sistem je budućnost

 

Toplotne pumpe su opremljene kontrolnim sistemom koji omogućava upravljanje cijelog postrojenja da koordinira sve dostupne toplotne izvore (toplotna pumpa, termalni solar, kotao), sve u svrhu zadovoljavanja potreba sobnog komforta na najbolji način, koristeći što manje energije što je moguće, koja je proizvedena na najučinkovitiji način.

 

 

Rashladna funkcija

 

Toplotna pumpa se također može koristiti za proizvodnju hladne vode koja se koristi u rashladnom postrojenju. Inverzija termodinamičkog ciklusa omogućava da se preokrene normalni toplinski tok, tako da umjesto da teče iz okoline u postrojenje, teče iz postrojenja u vanjsku okolinu. Mogućnost korištenja toplotne pumpe za hlađenje proširuje razdoblje rada na ljetni period čineći toplotnu pumpu kompletnim rješenjem za stambene potrebe grijanja i hlađenja i proširuje pogodnosti sistema toplotnih pumpi u smislu efikasnosti, ukupnih dimenzija i integrisane kontrole.