Laboratoriji za istraživanje i razvoj čine prestižni dio Ferroli proizvodnih pogona. Laboratoriji posvećeni istraživanju i razvoju opreme za ventilaciju i klimatizaciju nalaze se unutar proizvodnog pogona na površini od 1400m2. Njihova glavna zadaća je dizajn prototipova, njihovo testiranje i pripremu za proizvodnju u suradnji sa tehničkim odjelom. Sva oprema posjeduje Eurovent certifikat. Tim stručnjaka je podijeljen na dio za razvoj protitipova i testiranje prototipova za proizvodnju.