OPĆE KARAKTERISTIKE:

  • Unaprijed montirani moduli za termoregulaciju i mjerenje temperature bez interne proizvodnje tople sanitarne vode mogu se koristiti u pojedinačnim jedinicama za stanovanje u složenim ulazima sa centraliziranim termičkim instalacijama za grijanje/hlađenje i proizvodnju tople sanitarne vode
  • Korisniku osiguravaju istu autonomiju upravljanja po pitanju komfora u prostoru i korištenja sanitarne vode kao tradicionalne instalacije sa nezavisnim kotlom
  • 2-puti ili 3-puti zonski ventil sa elektromotornim pokretačem na 24 ili 230 vac
  • Spojevi u liniji DN20 sa slavinama za zatvaranje
  • Moguće očitanje podataka o potrošnji: u lokalu, može se centralizirati preko M-bus-a i bežično
  • Mjerači prema normi En1434
  • Brojači kalorija sa certifikatom MID