OSCAR W

 

KRONOTERMOSTAT ON/OFF SA SLIJEDEĆIM KARAKTERISTIKAMA: 

 • tjedno programiranje, max 6 perioda dnevno
 • relej sa beznaponskim kontaktom (24 … 230 V)
 • ulaz telefonskog kontakta
 • Modeli: W žičani – W RF sa bežičnim pretvornikom

  

 

Oscar W

KODOPIS
013110XA OSCAR W - ŽIČANI KRONOTERMOSTAT
Tjedno programiranje
013111XA OSCAR W RF - BEŽIČNI KRONOTERMOSTAT
Tjedno programiranje

 

 

OSCAR D

 

 

 

KRONOTERMOSTAT ON/OFF SA SLIJEDEĆIM KARAKTERISTIKAMA: 

 • dnevno programiranje, max 6 perioda dnevno
 • relej sa beznaponskim kontaktom (24 … 230 V)
 • ulaz telefonski kontakt (samo mod. D RF)
 • Modeli: D žičani – D RF sa bežičnim trasmititerom

 

 Oscar D

KODOPIS
013112XA OSCAR D - ŽIČANI KRONOTERMOSTAT
Dnevno programiranje
013113XA OSCAR D RF - BEŽIČNI KRONOTERMOSTAT
Dnevno programiranje

 

 

KASKADNI REGULATOR ON/OFF I UPRAVLJAČ INSTALACIJE

 

 

 

KARAKTERISTIKE:

 • u kaskadi može upravljati jednim do četiri kotla
 • zahtjev za paljenjem pojedinačnih modula dešava se putem kontakta sobnog termostata svakog kotla (ON/OFF)
 • može upravljati do dvije zone promjenjive temperature od kojih je jedna direktna a jedna miješajuća
 • kao dodatak dvije zone grijanje može upravljati spremnikom sanitarnog kruga sa spiralom
 • može se koristiti u instalacijama sa ili bez hidrauličkog separatora
 • sa osjetnicima instalacije, vanjskim osjetnikom i prekabliranom električnom pločom

 

Kaskadni regulator

KODOPIS
013015X0 KASKADNI REGULATOR ON/OFF (MAX 4 KOTLA) I
UPRAVLJAČ INSTALACIJE

  

 

ZONSKI UPRAVLJAČKI UREĐAJ

 

 

 

KARAKTERISTIKE:

 • mogućnost upravljanja pumpama ili ventilima u zoni
 • funkcija post cirkulacije
 • tajmer
 • maksimalno 3 zone
 • pripremljen za rad u instalacijama sa zonskim sporozatvarajućim ventilima

 

Zonski uređaj

KODOPIS
1KWMA65U ZONSKI UPRAVLJAČKI UREĐAJ - MAX. 3 zone
BEZ DALJINSKOG KRONOTERMOSTATA