ROMEO W

 

MODULIRAJUĆE DALJINSKO UPRAVLJANJE, SA SLIJEDEĆIM KARAKTERISTIKAMA:

 • tjedno programiranje, max 6 perioda dnevno
 • zadavanje temperature polaza grijanja i tople sanitarne vode
 • prikaz vanjske temperature i mogućnost rada sa promjenjivom temperaturom uz pomoć vanjskog osjetnika (na zahtjev)
 • modulacija temperature polaza ovisno o sobnoj temperaturi
 • paljenje-gašenje-reset kotla
 • ulaz telefonskog kontakta
 • Modeli: W sa žicom – W RF sa bežičnim pretvornikom

 

  

Romeo W

KODOPIS
013100XA ROMEO W - DALJINSKO UPRAVLJANJE NA ŽICU
Tjedno programiranje
013101XA ROMEO W RF - BEŽIČNO DALJINSKO UPRAVLJANJE
Tjedno programiranje

 

 

ROMEO D

 

 

 

MODULIRAJUĆE DALJINSKO UPRAVLJANJE, SA SLIJEDEĆIM KARAKTERISTIKAMA:

 • tjedno programiranje, max 6 perioda dnevno
 • zadavanje temperature polaza grijanja i tople sanitarne vode
 • prikaz vanjske temperature i mogućnost rada sa promjenjivom temperaturom uz pomoć vanjskog osjetnika (na zahtjev)
 • modulacija temperature polaza ovisno o sobnoj temperaturi
 • paljenje-gašenje-reset kotla
 • ulaz telefonskog kontakta
 • Modeli: W sa žicom – W RF sa bežičnim pretvornikom

 

 Romeo D

KODOPIS
013102XA ROMEO D - DALJINSKO UPRAVLJANJE NA ŽICU
Dnevno programiranje
013103XA ROMEO D RF - BEŽIČNO DALJINSKO UPRAVLJANJE
Dnevno programiranje

 

 

UPRAVLJAČ KASKADE

 

 

 

KARAKTERISTIKE:

 • zonski upravljački uređaj za instalacije (max 3) od kojih su dvije miješajuće i jedna direktna koja radi u kombinaciji sa modulirajućim kronoupravljačima i kronotermostatima ON/OFF
 • upravlja promjenjivim temperaturama polaza koje su različite ovisno o zoni

 

Upravljač kaskade

KODOPIS
1KWMH18A CENTRALA ZA UPRAVLJANJE MODULIMA U KASKADI

  

 

ZONSKI UPRAVLJAČKI UREĐAJ

 

 

 

KARAKTERISTIKE:

 • zonski upravljački uređaj za instalacije (max 3) od kojih su dvije miješajuće i jedna direktna koja radi u kombinaciji sa modulirajućim kronoupravljačima i kronotermostatima ON/OFF
 • upravlja promjenjivim temperaturama polaza koje su različite ovisno o zoni

 

Zonski upravljački uređaj

KODOPIS
1KWMH18A ZONSKI UPRAVLJACKI UREDJAJ - MAX. 3 zone