OPĆE KARAKTERISTIKE:

  • Ugradbeni ormarić za upravljanje s više zona grijanja (max 3)
  • Opremljeni sa hidrauličkim razdjeljivačem sa tri izolirana izlaza
  • Mogućnost upravljanja miješajućim zonama sa modulirajućim miš ventilom ili u fiksnoj točki
  • Radi na promjenjivim temperaturama koje se razlikuju za svaku zonu grijanja (isključujući osnovni model)
  • Mogu se kombinirati sa termostatima on/off i modulirajućim kronotermostatima (isključujući osnovni model)
  • Ukoliko se kombiniraju sa kotlovima pripremljenim za spajanje sa daljinskim kronotermostatom, moguće je zadati postavke kotla direktno sa ovog posljednjeg (isključujući osnovni model)
  • Na raspolaganju je hidraulički pribor kao dopuna ormariću do maksimalno tri zone