NAŠE PREDNOSTI: 

  • Plamenik za pelet sa upuhivanjem zraka, jednostupanjski ili modulirajući sa pet stupnjeva snage
  • Sustav punjenja peleta sa motorom s pužnim prijenosom (na zahtjev)
  • Mogućnost kombiniranja sa spremnikom za pelet (na zahtjev) od 140 kg
  • Elektronička pločica za kontrolu i upravljanje sustava plamenik/punjenje
  • Displej i tipkovnica na kutiji poklopca za regulaciju plamenika i prikaz grešaka
  • Redna stezaljka za električno spajanje na uređaju
  • Sigurnosni termostat povrata dimnih plinova podešen na 85°C
  • Paljenje peleta putem električnog grijača, detekcija plamena fotootporom

 

 

TABLICA KOMBINIRANJA (KOTLOVI/PLAMENIK)

KOTAOKODPLAMENIKKOD
GFN4 0IFJ4FXA SUN P7 0U2F6PXA
GFN5 0IFJ5FXA
GFN6 0IFJ6FXA
GFN7 0IFJ7FXA
GFN8 0IFJ8FXA
GFG3 0ICJ3SWA
GFG4 0ICJ4SWA

 

PRIBOR

KODOPIS
096000X0 Spremnik za pelet do 140 kg