KARAKTERISTIKE PROIZVODA 

 • Jednostupanjski plinski plamenici snage od 15 kW do 120 kW
 • Plinski plamenici jednostupanjski, klizno-dvostupanjski ili modulirajući (sa odgovarajućim priborom), snage od 15 kW do 875 kW
 • Aluminijsko tijelo plamenika vrlo kompaktnih dimenzija, zvučno izolirana kutija obložena sa fireflex s30 i sa otvorom za tipku za deblokadu
 • Unificirana plamena glava za rad na zemni plin ili propan-butan bez potrebe za dodatnim priborom za preinaku
 • Vanjska regulacija plamene glave na dvostupanjskom modelu. Električno servoupravljanje na zaklopci zraka
 • Upravljački uređaji sa mikroprocesorom
 • Pripremljen za električna spajanja uz pomoć konektora koji se nalazi na uređaju
 • Klizno-dvostupanjski modeli se lako mogu preinačiti u modulirajuće samo uz pomoć dodatnog uređaja za upravljanje na zahtjev

 

 

 

 

 

 

 

SUN M - PLINSKE RAMPE

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Električno napajanje 230V – 50 Hz

Temperatura rada od -15°C do +70°C

 

ODABIR PLINSKIH RAMPI ZA SUN M10

G20 – METAN Plinska rampa 1/2” kod 094012X0

G31 – UNP Plinska rampa 1/2” kod 094010X0 

 

 

 

SUN M - PRIBOR

 

PRIBOR ZA MODULACIJU 

Regulator služi za pretvaranje klizno-dvostupanjskog rada plamenika u modulirajući rad.

Kit sadrži:

 • regulator,
 • osjetilo temperature (0°C – 130°C),
 • kabel za povezivanje s plamenikom

 

KODOPIS
0940020X0 Regulator i temperature

 

PRIBOR ZA KONTROLU NEPROPUSNOSTI

 • Kompaktan sustav kontrole nepropusnosti ventila. Uređaj radi po principu stvaranja tlaka, ukoliko nema promjene tlaka na plinskoj rampi, njegova elektronika daje nalog za pokretanje plamenika.
 • TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: radni tlak max 500 mbar-a, napajanje 230v -50 hz, temperatura prostora -15°C do +70°C, vrijeme nadoknade 10 -26 sec, može se kombinirati sa modelima Sun m 20-30-50-70

 

KODOPIS
094007X0 Pribor za kontrolu nepropusnosti