NAŠE PREDNOSTI:

 • Tijelo kotla od aluminijskih lamela sa dvostrukom funkcijom izmjenjivača i kondenzatora
 • Keramički pločasti plamenik, sa inverznim plamenom prikladan za rad na više vrsta plina sa modulacijom plamena
 • Digitalno upravljanje i postavljanje temperatura grijanja i sanitarnog kruga putem odgovarajućih multifunkcionalnih tipki
 • Prikaz temperatura i načina rada putem digitalnog displeja
 • Proizvodnja tople sanitarne vode sa akumulacijskim spremnikom od nehrđajućeg postakljenog čelika zapremine 140 litara
 • Pumpa kruga grijanja sa tri brzine, pumpa sanitarnog kruga sa fiksnom brzinom
 • Kontrola plamena mikroprocesorom sa 3 pokušaja ponovnog paljenja u slučaju gašenja prije stanja blokade
 • Bočne se ploče mogu i djelomično skinuti kako bi se olakšao pristup hidrauličkim spojevima
 • Radi sa modulirajućim daljinskim kronotermostatom (na zahtjev)

 

PREDNOSTI ECONCEPT KOMBI:

 • Promjena radne temperature pomoću vanjskog osjetila temperature (na zahtjev)
 • Vrlo niske emisije štetnih plinova (NOx i co) zahvaljujući keramičkom plameniku sa kompletnim predmiješanjem i plavim plamenom
 • Fleksibilnost instalacije omogućava instalaciju sa bilo kojim tipom grijaćeg tijela (isijavajućim pločama, radijatorima…)
 • Upravljanje instalacijama sa više zona uz pomoć odgovarajućeg pribora: maksimalno 3 zone od kojih je 1 visoke temperature i 2 sa miješajućim elektromotornim ventilom
 • Pribor za upravljanje više zona koji se može smjestiti direktno u kotao
 • Maksimalna iskoristivost i u slučaju upravljanja instalacijama s miješajućim ventilom kao i instalacijama sa visokom i niskom temperaturom
 • Centrala termoregulacije može se smjestiti direktno na upravljačku ploču kotla
 • Pripremljen za recirkulaciju spremnika
 • Zaštite: protiv smrzavanja, protiv blokade pumpi, eventualnog nedovoljnog cirkuliranja vode u instalaciji
 • Mijenjanje temperature polaza (aktivira se uz pomoć vanjskog osjetila temerature na zahtjev)
 • Radi i na propan-butan uz korištenje odgovarajućeg pribora koji je potrebno zatražiti u Ferroli Spa

  

 

 

 

 

 

 

 

HIDRAULIČKI I KONROLNI PRIBOR – PRIBOR POLAZ DIMOVODA