NAŠE PREDNOSTI:

 • Tijelo kotla od aluminijskih lamela sa dvostrukom funkcijom izmjenjivača i kondenzatora
 • Plamenik sa predmiješanjem sa keramičkim pločicama i inverznim plamenom
 • Akumulacija sanitarnog kruga od nehrđajućeg postakljenog čelika zapremine 180 litara, priključkom za recirkulaciju i termostatskim ventilom na izlazu tople vode
 • Digitalno upravljanje sa displejom za prikaz radnih temperatura i glavnih parametara rada
 • Hidraulički krug sa trobrzinskim pumpama i serijskom elektroničkom pločicom za spajanje na instalacije grijanja sa dvije zone od kojih je jedna visoke temperature a druga sa elektromotornim miješajućim ventilom
 • Sanitarni krug upotpunjen sa hidrauličkom grupom i elektroničkom pločicom za upravljanje za spajanje na solarne kolektore
 • Osjetilo temperature na polazu solarnih kolektora, raspoloživo kao pribor na zahtjev
 • Modulirajuća pumpa solarnog kruga

 

PREDNOSTI ECONCEPT SOLAR ST:

 • Maksimalna energetska iskoristivost ( norma EN 92/42) i za proizvodnju sanitarne vode (norma EN 13203)
 • Minimalne emisije štetnih plinova (klasa 5 prema EN 297/a5)
 • Upravljački uređaj za upravljanje sa dvije zone, od kojih je jedna sa miješajućim ventilom, proizvodnjom sanitarne vode i potpuno upravljanje jednim ili više solarnih kolektora
 • Rad sa promjenjivom temperaturom i vanjskim osjetnikom (na zahtjev)
 • Mogućnost daljinskog upravljanja
 • Zaštita od smrzavanja, sanitarni i krug grijanja, sustav protiv blokade cirkulacijske pumpe/3-putni ventil i zaštita od legionele
 • Radi i na propan-butan uz korištenje odgovarajućeg pribora koji je potrebno zatražiti u Ferroli Spa.

  

 

 

 

 

 

 

HIDRAULIČKI I KONTROLNI PRIBOR – PRIBOR POLAZ DIMNIH PLINOVA