NAŠE PREDNOSTI:

 • Modularna struktura u izoliranom lakiranom vertikalnom ormaru (IPX5d) sa dvostrukim i/ili jednostrukim ložištem
 • Modul sa kolektorima polaza i povrata instalacije izoliran sa niskim gubicima (Dn 100), grupom cirkulacijske pumpe i plinskom cijevi (Dn65)
 • Međusobno neovisni hidraulički krugovi izmjenjivača povezani sa cijevima polaza i povrata pomoću 2-putnih i 3-putnih slavina i sa ispustom u atmosferu.
 • Opremljeni nepovratnim i sigurnosnim ventilom od 6 bar-a
 • Tijelo kotla od aluminija sa spiralnom cijevi sa dvostrukom funkcijom izmjenjivača i kondenzatora sa niskim gubicima i visokom iskoristivosti
 • Cilindrični plamenik sa vertikalnim inverznim plamenom
 • Elektronička pločica sa mikroprocesorom pripremljena za spajanje u kaskadu tipa Master/Slave
 • Digitalni upravljački uređaj sa velikim displejom za prikaz i upravljanje temperaturama sa dva osjetila na krugu polaza i povrata
 • Klasa 5 emisije nox (norma En 297/A5)
 • Termički modul sa pumpom grijanja

 

PREDNOSTI ENERGY TOP B:

 • Kako bi se udovoljilo potrebama prostora, predviđen je rad u kaskadi kako “u liniji” tako “leđa na leđa”
 • Funkcija Master/Slave elektroničke pločice omogućava vrlo jednostavno upravljanje kotlovima u kaskadi bez korištenja dodatnih regulatora
 • Moguće je upravljanje dodatnim osjetilom za kontrolu temperature na cijevi polaza na dnu kaskade ili nakon hidrauličkog separatora za bolju kontrolu instalacije
 • Svaki se modul može kombinirati sa vanjskom sondom za rad pri promjenjivoj temperaturi i modulirajućem daljinskim kronotermostatom
 • Rad u kaskadi
 • Radi i na propan-butan uz korištenje odgovarajućeg pribora koji je potrebno zatražiti u Ferroli Spa.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDRAULIČKI KONTROLNI PRIBOR – PRIBOR POLAZNI DIMOVOD