NAŠE PREDNOSTI:

 • Modularna vertikalna izvedba sa ormarom i dvostrukim termičkim ložištem.
 • Za bočno postavljanje u kaskadu (mod.101)
 • Izolirani ormar od lakiranog AISI 316 satiniranog čelika (IPX5D) malih dimenzija. Zahvaljujući unutarnjem racionalnom rasporedu dijelova omogućava jednostavnost rada
 • Kolektori polaza i povrata vode instalacije izolirani; kolektor dovoda plina na uređaju, sa prirubnicom kako bi se olakšala instalacija
 • Unutarnja struktura sa dvostrukim lamelarnim izmjenjivačem od aluminija vrlo visoke termičke razmjene, projekt i proizvod Ferroli S.p.A.
 • Hidraulički krugovi izmjenjivača međusobno nezavisni i povezani sa kolektorima polaza i povrata na instalaciju grijanja sa odgovarajućim cirkulacionim pumpama
 • Nepovratni ventil na polazima pojedinačnih termičkih grupa za ispravno hidrauličko spajanje
 • Mogućnost izoliranja svakog pojedinog modula od ostatka instalacije zahvaljujući odgovarajućim tijelima za zatvaranje (nepovratni ventili, troputna slavina)
 • Otvaranje/zatvaranje plina plinskom slavinom spojenom na plinsku cijev sa prirubnicom
 • Kotlovi sa dvostrukim plamenikom (mod.101) sa predmiješanjem i inverznim plamenom sastavljeni od 6 međusobno spojenih keramičkih ploča; ventilator sa modulirajućom brzinom i pneumatski plinski ventil sa regulacijom otvaranja
 • Elektronska pločica sa mikroprocesorom pripremljena za spajanje kaskadnog kontrolnog upravljanja i mogućeg vanjskog osjetnika temperature
 • Display za svaki kotao, već instaliran na uređaju

 

PREDNOSTI ECONCEPT 51-101:

 • Visoki stupanj iskoristivosti do 109%
 • Energetska ušteda koju osigurava kondenzacijska tehnologija i sustav regulacije temperature polaza instalacije
 • Vrlo niske emisije štetnih plinova (NOx i CO) koje osigurava izgaranje sa potpunim predmiješanjem i plamenik plavog plamena posljednje generacije
 • Funkcija master/slave elektroničke pločice omogućava jednostavno upravljanje kotlovima u kaskadi bez korištenja dodatnih regulatora (max 5 modula)
 • Jednostavno projektiranje sa mogućnošću određivanja snage prema točnom termičkom opterećenju koje zahtjeva korisnik, na jednom ili više kotlova koji rade u kaskadi i koji se međusobno mogu lako spojiti. Elektronika na uređaju je već pripremljena za spajanje sa mikroprocesorom za kaskadno upravljanje
 • Rad u kaskadi
 • Radi i na propan-butan uz korištenje odgovarajućeg pribora koji je potrebno zatražiti u Ferroli Spa.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDRAULIČKI I KONTROLNI PRIBOR – PRIBOR POLAZNI DIMOVOD