(1) XX označava broj članaka koji čine bateriju (02 = baterija od 2 članka – 12 = baterija od 12 članaka) Primjer: kod 17165085 = radijator CLAN N 5 u bateriji od 8 članaka.

Model CLAN/CLUB N 3 predviđen isključivo na baterije od 10 članaka.

Toplinska snaga u vatima (prema EN 442 sa ΔT=50°C)

Karakteristične jednadžbe modela: Ø = Km(ΔT)n NAPOMENA: Za potrebe certificiranja radijatora CLUB N odgovara seriji pod nazivom RAD-M. Ovi akronimi su broj koji identificira model.

NAPOMENA: Za potrebe certificiranja radijatora “CLUB N” je serija pod imenom “K-RAD”. Ovi akronimi su slijedi broj koji identificira model.

 

 

 

 

 

PRIBOR - dostupan samo u paketima od 10 komada 

KODOPIS
19991030 10 kom SLIJEPI CEP DX OBOJAN  
19991031 10 kom 10 SLIJEPI CEP SX OBOJAN  
19991032 10 kom REDUKCIJA 1/4” DX OBOJANA  
19991033 10 kom REDUKCIJA 1/4” SX OBOJANA  
19991034 10 kom REDUKCIJA 3/8” DX OBOJANA  
19991035  10 kom REDUKCIJA 3/8” SX OBOJANA  
19991036  10 kom REDUKCIJA 3/8” SX OBOJANA  
19991037  10 kom REDUKCIJA 1/2” SX OBOJANA  
19991038 10 kom REDUKCIJA 3/4” DX OBOJANA    
19991039  10 kom REDUKCIJA 3/4” SX OBOJANA

 

 

PRIBOR - dodatne opcije 

KODOPIS
19999902 BRTVA
19999946 FIKSNI ZIDNI DRŽAČ FT2
19999932 2 PODESIVE KONZOLE 2XT3
19999923 SPREJ ZA POPRAVAK OŠTEĆENJA 

 

 

DIMENZIJE