KARAKTERISTIKE PROIZVODA

  • Samo certificirani aluminijum uz prethodnu quantistic analizu se koristi za lijevanje i proizvodnju POL – POL/80 radijatora 
  • Nakon sekcije obrade i montaže u baterije, radijatori su ispitani pod tlakom od 13 bara. Ponovljeno testiranje je nakon bojenja.
  • Radijatori se ekološki odmaste i antikotozivno zaštite cirkonijumom. To garantira visoki stupanj zaštite.
  • Spojevi su promjera 1“.
  • Radijatori su obojani u bijelo elektrostatskim praškastim postupkom i pakirani su u kartonske kutije, da bi se spriječila oštećenja u prijevozu.
  • POL. i radijatori POL./80 predstavljaju odlično rješenje za dvocijevne i jednocijevne sustave grijanja.