NAŠE PREDNOSTI:

 • Kompaktni atmosferski zidni kotlovi sa tradicionalnim sagorijevanjem
 • Brza proizvodnja tople sanitarne vode
 • Elektronička modulacija plamena u krugu grijanja i krugu sanitarne vode
 • Analogni upravljački uređaj sa led signalizacijom
 • Može se kombinirati sa modulirajućim daljinskim kronotermostatom

 

PREDNOSTI DOMIPROJECT:

 • Jako male dimenzije
 • Funkcija eco/komfor u sanitarnom krugu
 • Certifikat ✮✮✮ o iskoristivosti prema 92/42 eec (modeli sa zatvorenom komorom, fasadni)
 • primjeren za vanjske instalacije u djelomično zaštićenim prostorima do -5°C*
 • Pripremljen za rad sa solarnim instalacijama: pripremljen za proizvodnju tople sanitarne vode sa uz instalacije sa solarnim kolektorima
 • Certificiran za rad i sa mješavinom zraka i propana (50% zrak -50% g31) uz pomoć odgovarajuće preinake koju je potrebno zatražiti od ovlaštenog centra

 

 

 

 

 

HIDRAULIČKI I KONTROLNI PRIBOR – PRIBOR DIMNI PLINOVI (mod. F)