NAŠE PREDNOSTI:

 • Aluminijsko tijelo kotla sa dvostrukom funkcijom izmjenjivača i kondenzatora uz niske gubitke i visoku iskoristivost
 • Cilindrični plamenik sa mikroplamenom, sa vertikalnim inverznim plamenom
 • Elektronička mikroprocesorska pločica
 • Digitalno upravljanje sa velikim displejom
 • Sifon za ispust kondenzata sa revizijskim čepom na kotlu
 • Optimalno upravljanje temperaturama pomoću osjetila temperature na polazu i povratu
 • Klasa 5 emisije NOx-a (prema normama en 297/a5)
 • Pumpa za grijanje (na zahtjev) u odgovarajućem priboru
 • Može se montirati i vani u djelomično zaštićenim prostorima do -5°C, serijski

 

PREDNOSTI ENERGY TOP W:

 • Kondenzacijski zidni kotao sa potpunim predmiješanjem pripremljen za rad u kaskadi
 • Kotao se može spojiti sa vanjskim osjetilom temperature za vođenje rada prema vanjskoj temperaturi i modulirajućem daljinskom kronotermostatu
 • Moguće je upravljati dodatnim osjetilom temperature na polaznom dimovodu kaskade ili nakon hidrauličkog odvajača za bolju kontrolu instalacije
 • Funkcija master/slave elektroničke pločice omogućava vrlo jednostavno upravljanje kotlom u kaskadi bez korištenja dodatnih regulatora
 • Na raspolaganju je hidraulički pribor/plaštevi/dimovodi koji omogućuju spajanje u kaskadu do max 4 kotla
 • Mogućnost rada na propan-butan uz korištenje odgovarajućeg pribora koji je potrebno zatražiti u Ferroli Spa.0

 

 

 

 

 

HIDRAULIČKI I UPRAVLJAČKI PRIBOR – PRIBOR ZA DIMNE PLINOVE