NAŠE PREDNOSTI:

 • Tijelo kotla od aluminijskih lamela sa dvostrukom funkcijom izmjenjivača i kondenzatora
 • Zatvorena komora, čelična-aluminizirana.
 • Keramički atmosferski plamenik sa invertiranim plamenom
 • Elektronička pločica sa mikroprocesorom pripremljena za spajanje u grupu kaskada, za upravljanje vanjskom sondom i daljinskim kronotermostatom
 • Digitalno upravljanje sa prikazom temperature na displeju
 • Kontrola zaštite izmjenjivača protiv termičkih šokova pomoću osjetila temperature na polazu i povratu
 • Sifon za ispust kondenzata s revizijskim čepom na kotlu
 • Mehanički i električki pripremljen za spajanje na spremnik (cirkulacijska pumpa i osjetila temperature smještajeni unutar kotla )
 • Za olakšavanje kaskadne ugradnje na raspolaganju je mnoštvo pribora
 • Mogu se instalirati i vani u djelomice zaštićenim prostorima do -5°C

 

PREDNOSTI ECONCEPT 51A:

 • Vrlo visoka iskoristivost do 109% (30% pmax)
 • Širok raspon modulacije: 22% – 100 %
 • Vrlo niske emisije štetnih plinova (NoX i co) koje osigurava kondenzacijska tehnologija uz potpuno predmiješanje
 • Funkcija elektroničke pločice master/slave omogućava jednostavno upravljanje kotlova u kaskadi bez korištenja dodatnih regulatora (max 5 kotlova).
 • Napomena: kolektori dimnih plinova su dimenzionirani za maksimalno 3 kotla u kaskadi. U slučaju 4 ili 5 kotlova ne isporučuju se kolektori dimnih plinova
 • Moguće je upravljati dodatnim osjetilom temperature na kolektoru polaza koji se nalazi na vrhu kaskade ili nakon hidrauličkog razdjeljivača za bolju kontrolu instalacije
 • Svaki kotao se može spojiti sa vanjskim osjetilom temperature za vođenje rada prema vanjskoj temperaturi i modulirajućem daljinskom kronotermostatu
 • Mogućnost rada na propan-butan uz korištenje odgovarajućeg pribora koji je potrebno zatražiti u Ferroli Spa.

 

 

 

 

 

HIDRAULIČKI I UPRAVLJAČKI PRIBOR – PRIBOR ZA DIMNE PLINOVE