NAŠE PREDNOSTI:

 • Tijelo kotla od aluminijskih lamela sa dvostrukom funkcijom izmjenjivača i kondenzatora
 • Digitalni upravljački uređaj
 • Spremnik sa dinamičkom akumulacijom i slojem od INOX čelika AiSi 316 od 25 litara
 • Dvije cirkulacijske pumpe, za instalaciju grijanja i za grijanje spremnika
 • Elektronička modulacija plamena u krugu grijanja i sanitarnom krugu
 • Može se spojiti sa modulirajućim daljinskim kronotermostatom
 • Široki grafički multifunkcionalni displej za lako i ispravno postavljanje parametara
 • Serijski automatski by-pass
 • Istančan dizajn i male dimenzije
 • Oplata kotla obojana u bijelo elektrostatskim praškastim postupkom
 • Sanitarna ekspanzijska posuda od 2 litre (serijski ugrađena)

 

PREDNOSTI ECONCEPT ST:

 • Funkcija komfor u sanitarnom krugu za bržu i efikasniju pripremu tople vode u sanitarnom krugu
 • Funkcija ECO u sanitarnom krugu za veću uštedu u razdoblju manjeg korištenja tople vode
 • Vrlo visoka iskoristivost koju garantira kondenzacijski sustav i rad pri promjenjivoj temperaturi
 • Rad pri promjenjivoj temperaturi putem vanjske sonde na zahtjev
 • Digitalna kontrola plamena sa tri pokušaja ponovnog paljenja u slučaju blokade rada zbog neotkrivanja plamena (mod. na metan)
 • Mjesto montaže: za vanjsku ugradnju u djelomično zaštićenom prostoru do -5°C serijski i do -15°C uz pomoć pribora protiv smrzavanja na zahtjev
 • Jako smanjeno vrijeme ponovnog zagrijavanja spremnika
 • Proizvodnja tople sanitarne vode može se usporediti sa proizvodnjom kotlova koji imaju spremnike većeg kapaciteta, zauzima manje prostora

 

 

 

 

 

HIDRAULIČKI I UPRAVLJAČKI PRIBOR – PRIBOR ZA DIMNE PLINOVE