OPREMLJENI SA:

 • Pocinčanom šablonom za učvršćivanje na zid
 • Hidraulički pribor za spajanje, koji uključuje: 
  • plinska slavina ili 1/2”- slavina sanitarne vode ili 1/2”
  • 2 slavine instalacije ili 3/4”
  • cijevi od krutog bakra – nipli za spajanje – brtve

 

NAŠE PREDNOSTI:

 • Digitalni upravljački uređaj
 • Akumulacioni spremnik od INOX čelika aisi 316 od 25 litara
 • Dvije cirkulacijske pumpe za instalaciju grijanja i spiralu spremnika
 • Elektronička modulacija plamena u krugu grijanja i krugu sanitarne vode
 • Može se kombinirati sa modulirajućim kronotermostatom
 • Široki grafički multifunkcionalni displej za lako i ispravno postavljanje parametara
 • Serijski automatski by-pass
 • Istančan dizajn i male dimenzije
 • Oplata kotla obojana u bijelo elektrostatskim praškastim postupkom
 • Sanitarna Ekspanzijska posuda od 2 litre

 

PREDNOSTI DIVATOP ST:

 • Funkcija komfor u sanitarnom krugu za bržu i efikasniju pripremu tople vode u sanitarnom krugu
 • Funkcija eco u sanitarnom krugu za veću uštedu u razdoblju slabijeg korištenja tople vode
 • Vrlo visoka iskoristivost koju osigurava kondenzacijski sustav i rad na promjenjivoj temperaturi
 • Rad pri promjenjivoj temperaturi putem vanjskog osjetila temperature (na zahtjev)
 • Digitalna kontrola plamena u slučaju blokade rada zbog neotkrivanja plamena (mod. na metan)
 • Mogućnost montaže vani u djelomice zaštićenim prostorima do -5°C te uz pomoć pribora protiv smrzavanja i do -15°C (na zahtjev)
 • Vrlo skraćeno vrijeme zagrijavanja spremnika
 • Proizvodnja tople sanitarne vode može se usporediti sa proizvodnjom kotlova koji imaju veći kapacitet, u manjim dimenzijama
 • Certificiran rad i na mješavinu zraka i propana (50% zrak -50% G31) uz pomoć odgovarajućeg pribora za preinaku kojeg je potrebno zatražiti od ovlaštenog servisa

 

 

 

 

 

 

HIDRAULIČKI I KONTROLNI PRIBOR – PRIBOR DIMNI PLINOVI POLAZA (mod. F)