NAŠE PREDNOSTI:

 • Zidni kotao atmosferskog tipa sa tradicionalnim sagorijevanjem
 • Elektronička modulacija plamena u krugu grijanja i krugu sanitarne vode
 • Može se kombinirati sa modulirajućim kronotermostatom
 • Široki grafički multifunkcionalni displej za lako i ispravno postavljanje parametara
 • Serijski automatski by-pass
 • Istančan dizajn i male dimenzije
 • Struktura pojačana sa plaštevima razdvojiva u tri dijela
 • Rešetka za pokrivanje hidrauličkih spojeva (serijski se isporučuje)
 • Razdijeljeni ventil i priključci spremnika serijski instalirani na kotao

 

PREDNOSTI DIVATOP H:

 • Rad pri promjenjivoj temperaturu putem vanjskog osjetila temperature (na zahtjev)
 • Digitalna kontrola plamena sa tri pokušaja ponovnog paljenja u slučaju blokade rada zbog nedostatka plamena (modeli na metan)
 • Certifikat o energiji sa 3 zvjezdice iskoristivosti prema 92/42 eec
 • Mjesto montaže: i vani u djelomično zaštićenom prostoru -5°C serijski i do -15°C uz pomoć pribora protiv smrzavanja (na zahtjev)
 • Certificiran za rad na mješavini propana i zraka (50% zrak -50% g31) uz pomoć pribora za preinaku kojeg je potrebno zatražiti od ovlaštenog servisa

 

 

HIDRAULIČKI I KONTROLNI PRIBOR – PRIBOR DIMNI PLINOVI (mod. F)

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDRAULIČKI I KONTROLNI PRIBOR – PRIBOR DIMNI PLINOVI (mod. F)