FTP Klima komore predstavljaju važan doprinos poboljšanju radnog okruženja.

To je rezultat Ferrolijevog profesionalizma i dugogodišnjeg iskustva i čini važne referentne točke tvrtke.

Kvaliteta izgradnje i pouzdanost komponenti jamči, funkcionalnost i efikasnost. Dizajniran za rad na niskim, srednjim i visokim tlakom, Ferroli FTP jedinice su građene uz modularni sustav koji predviđa 18 veličina za širok raspon kapaciteta.

 

■ STRUKTURA: Napravljen s jakim okvirom od ekstrudiranog UNI 9006 eloksiranog aluminija, spojene kutnim spojnicama od aluminija ili plastičnih panela izolirane mineralnom vunom ili poliuretanskom pjenom visoke gustoće (80-100 kg/m 3 ) debljine 23 ili 50 mm, sa normalnim profilima ili toplinskom barijerom. Paneli mogu biti od:

 • Pocinčanog čeličnog lima
 • Tvornički obojani
 • Duraluminija
 • AISI 304 nehrđajućeg čelika.

Paneli su pričvršćeni na okvir od pocinčanog čelika ili nehrđajućeg čelika a vijci su opremljeni sa samoljepljivom brtvom. Inspekcijski otvori su postavljeni na šarke opremljene dvostrukim zatva-ranjem koomore (unutarnje i vanjske)

 

 

■ PODNOŽJE: izrađeno od galvaniziranog čelika, iznimne strukturne čvrstoće kako bi se osigurao siguran transport i instalacija uređaja

 

■ ELEKTRIČNI DODATNI GRIJAČ: naslonjen na izmjenjivačku ploču, sa jednim ili više stupnjeva, kompletan s priključcima za spajanje i termostatom.

 

■ POSUDE ZA SAKUPLJANJE KONDENZATA: mogu biti od galvaniziranog ili AISI 304 nehrđajućeg čelika, zajedno sa jednim ili više ulaznih/ispustnih navoja.

 

■ ZRAČNI FILTERI: izbor filtera je vrlo bitan kako bi se osigurala kvaliteta zraka u prostorijama. Dolaze u slijedećim modelima:

 • cilindrični filter
 • ravni filter
 • meki ili tvrdi uložni filter
 • HEPA filter
 • filter od aktivnog ugljena

Efikasnost je potvrđena sukladno glavnim standardima (EUROVENT, AFI, ASHRAE, NSB itd.).


    

 

■ REKUPERATOR: statički tip protoka, izrađen od aluminija ili (nehrđajućeg čelika) kako ne bi došlo do kontakta između različitih struja zraka i ujedno omogućilo lakše održavanje. Opremljen je sa zaklopkama kako bi se stvorila komora za miješanje zraka ili zaobišla ista kada se uvodi zrak izvana, vrši recirkulacija ili hlađenje. Rotacioni tip, sa rotirajućim bubnjem može se dobiti po narudžbi sa uređajem za regulaciju brzine vrtnje.

 

■ ŽALUZINE: U standardnoj verziji imaju galvanizirani okvir i aluminijske lamele, zajedno sa poklopcem, pomiču se putem plastičnih kotačića koji se nalaze unutar prigušnika sa otvorom za ugradnju servo kontrole. Jednostruki prigušnici za uvođenje vanjskog zraka, komore za miješanje sa dvije prigušnice i komore za miješanje sa tri prigušnika mogu se specificirati.

 

■ IZMJENJIVAČ: za rad sa vodom, sa glikolom, direktnom ekspanzijom ili parom, izrađen od čelika i testiran na tlak od 30 Ate. U standardnoj verziji izrađen je od mehanički lemljenih bakrenih cijevi i aluminijskih lamela. Dostupno na zahtjev:

 • čelične cijevi
 • cijevi od nehrđajućeg čelika
 • bakrene lamele
 • konzervirane bakrene lamele.

 

■ OVLAŽIVANJE ZRAKA: sustav ovlaživanja zraka može biti:

 • SA PARNOM: kroz neovisan uređaj za proizvodnju pare ili nekoliko njih za sistem na bazi pare
 • SA MLAZNICAMA: ovlaživanje se vrši putem sustava samočistećih mlaznica, smještenih na jednoj ili dvije vodilice. Sustav je primjenjiv u zatvorenim komorama i može se isporučiti sa ekspanzionom posudom ili sa recirkulacionom pumpom
 • SA SAĆEM: sačinjen je od saćastih vlakana impregniranih sa fenolnom smolom debljine od 100 ili 200 mm, sa metalnim okvirom te sa distribucijom vode u gornjem dijelu. Može se isporučiti sa ekspanzionom posudom ili sa recirkuIacionom pumpom sa ventilom za punjenje, prelijevanje ili ispust.

 

■ VENTILATORI: dvostruki centrifugalni tip sa krilcima, statički i dinamički balansiran i proizvedeni u skladu sa specifikacijama. Montirani su na ležajeve koji imaju radni vijek od 50,000 sati.

 

■ MOTOR: Trofazani asinkroni motor, IP55 zaštita i klase F. U skladu sa standardima IEC 34-1 i IEC 72 (CEI 2 – 3 no. 355 – UNEL 131132-71-B3 UNEL 13118-71); i zadovoljava nacionalne standarde (VDE, NFC, NBNC, BS, SEV, NEN, itd.). Montiran na šinu za lakše zatezanje remena. Antivibracijski gumeni podlošci smanjuju vibracije motora.

 

■ PRIJENOS: Remeni prijenos s mogućnošću zatezanja. Remeni, za jednu ili više brzina, nalaze se na glavi od lijevanog željeza, naknadno galvaniziranog. Varijabilan promjer radnih remenica dostupan je na zahtjev.

 

■ ANTIVIBRACIJSKI PODLOŠCI: nalaze se između otvora ventilatora i izlaznog otvora, ali se isto mogu nalaziti uz spoj prirubnice; korišten je samogasivi materijal “klase 1”.

 

 

■ PRIGUŠIVAČI BUKE: mogu se instalirati unutar ili van jedinice, na ulaznoj ili izlaznoj strani kako vise smanjila buka koju proizvode ventilatori. Isporučuju se u različitim duljinama od 750 do 2000 mm, sastoje se od metalnih pregrada ispunjenih mineralnom vunom kako bi se pojačala apsorbcija zvuka; vanjska površina koja je izložena vanjskim utjecajima prekrivena je sa filmom od staklenih vlakana.

FERROLI je pripremio FTP 2010 AIR software za jednostavan, brz i funkcionalan dizajn sustava sa svim potrebnim proračunima.

Omogućuje pregledan izbor dodatnog pribora i tisak opisa, tehničkih karakteristika i specifikacija uređaja.

Ovaj prodajni alat svojom jednostavnošću korištenja daje profesionalcima brz i kvalitetan odgovor.

Za više informacija, obratite se vašoj lokalnoj Ferroli tehničkoj podršci.