* Serija proizvoda

 

Tip

SR kondenzacijski uređaji za odvojenu instalaciju hlađenja.

SP kondenzacijski uređaji za odvojenu instalaciju reverzibilne toplinske pumpe

 

Dostupne verzije

VB Osnovna

VD Super grijanje

 

Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom

VB Osnovna

AS Bešumna

AX Extra Bešumna

 

 

* Dodatni pribor

 

Dodatak za tekućinu: Sastoji se od ventila sa spiralom, filtera, indikatora tekućine i vlažnosti, termostatskog ventila za ekspanziju, nepovratni ventil (samo IP verzija).

Dodatak za pločasti izmjenjivač: Sastoji se od izmjenjivog pločastog izmjenjivača topline, zajedno sa termički izoliranim kućištem, diferencijalim presostatima, sondom i električnim grijačem protiv smrzavanja.

Daljinsko upravljanje ponavlja funkciju kontrole sustava (max. 100 m)

Mjerač napona i frekvencije

Kompresor sa mekim zaletom

Kompresor i ventilator termički zaštićeni

 

 

UPRAVLJAČKI UREĐAJ

Upravljački uređaj osmišljen je da osigura uštedu energije i poveća efikasnost.

Omogućuje napredne funkcije:

  • Dinamičko odmrzavanje - Postavke rada
  • Integraciju u sustav grijanja - Ekonomičan rad
  • ATC funkcija u ekstremnim uvjetima - Funkcija upravljanja klimatizacijom

 

 

DIMENZIJE I MINIMALNI UGRADBENI PROSTOR

 

* VB Tehničke karakteristike

 

Linija industrijskih kondenzacijskih uređaja dostupna je u verzijama za hlađenje (SR) i sa toplinskom pumpom (SP), namijenjena je specifičnim uvjetima ventilacije za uslužni i poslovni segment gdje postoji potreba za upravljanjem izmjenjivača/kondenzatora. Ovi uređaji ne rade samostalno već se moraju koristiti zajedno sa sustavom koji isparava/kondenzira zrak ili vodu. Specifična namjena ovog tipa uređaja je da zajedno sa spiralam koje imaju veliku površinu i instalirane su u sustav zajedno sa isparivačem/kondenzatorom vode tvore odvojeni sustav.

Kompaktna veličina i velika mogućnost konfiguriranja daje mogućnost dizajna sustava prema željama i potrebama kupaca, opremljena sa aksijalnim ventilatorima pogodnima za vanjsku instalaciju.

Na zahtjev, kupci mogu izabrati između Osnovne verzije (AB), Bešumne(AS) i Extra Bešumne verzije (AX).

Svi uređaji su individualno testirani. Instalacija zahtjeva dovod električne energije i vode.

 

Osnovna konfiguracija (AB)

■ KOMPRESOR: Klizni tip, montiran na gumene prigušnike vibracija, sa manometrima i sklopkom

■ IR FREONSKA INSTALACIJA sa ventilom za tekućine i ventilom na kompresoru, indikator tekućine/vlage, sigurnosni ventil za plin i filter.

■ IP FREONSKA INSTALACIJA integiran sa mehaničkim ventilom za ekspanziju, prijemnikom tekućine, razdjelnikom tekućine, nepovratnim ventilima i 4-putim ventilom.

■ IZMJENJIVAČ TOPLINE na strani rashladnog uređaja: spirale sa velikom površinom, bakrenim cjevovodima i aluminijskim rebrima

■ VENTILATORI: heliocentrični, zakrivljene lopatice ventilatora smanjuju buku

■ ELEKTRIČNI ORMARIĆ: za upravljanje i kontrolu, sa glavnom sklopkom za isklop i mikroprocesorskim kontrolerom i displejom za upravljanje, minimalna razina zaštite IP 54

 

Bešumna Konfiguracija (AS)

Dodatno na karakteristike Osnovne verzije (AB), Bešumna konfiguracija (AS) ima slijedeće karakteristike:

■ VENTILATORI: regulacija brzine vrtnje

■ KOMPRESOR: pokriven materijalom za smanjenje buke.

Za dodatno smanjenje buke, kućište uređaja je obloženo materijalom koji apsorbira zvuk

 

Extra bešumna konfiguracija (AX)

Dodatno na karakteristike Bešumne verzije (AS), extra Bešumna konfiguracija (AX) ima slijedeće karakteristike:

■ VENTILATORI: bolja regulacija vrtnje ventilatora

■ KONDENZACIJSKA SPIRALA: puno veća u odnosu na osnovnu verziju, kako bi povećale koeficijent izmjene topline.

 

 

* VD Tehničke karakteristike

 

Ovi proizvodi dolaze sa dodatnim izmjenjivačem topline kako bi se spriječio gubitak energije

 

Super grijanje “IR VD”

U modu hlađenja omogućeno je hlađenje vode u standardnoj verziji, i istovremeno zadržavanje tople vode na temperaturi od 30 do 70°C. To je moguće instalacijom izmjenjivača topline pogonjenog rashladnim plinom između kompresora i zavojnica što omogućuje povrat topline od 15 do 20%.

 

Super grijanje “IP VD”

Kao i u prethodnoj verziji, ali primjenjeno na reverziblinoj jedinici. Omogućena je istovremena proizvodnja hladne i tople vode te sprečavanje gubitka topline.