* Serija proizvoda

 

Tip

UT REC R Horizontalna

 

 

* Dodatni pribor

 

Servo motor za zaklopku zraka

Presostat za signalizaciju zaprljanosti filtera

Termostat protiv smrzavanja

Izmjenjivač za dodatno dogrijavanje 2-redni

Dodatak sa 3-rednim izmjenjivačem za grijanje ili hlađenje

Zaklopka upravljiva servo motorom

Izmjenjivač za dodatno dogrijavanje s elektrogrijačem, 1-stupanj

Daljinska sklopka COM3

Daljinski termostat PE+PC

Monofazni regulator brzine

 

Konfiguracija

 

 

DIMENZIJE

 

* Tehničke karakteristike

 

■ STRUKTURA: od alucinka, sa unutarnje strane također zaštićena te izolirano poliuretanom debljine 20 mm radi termičke i zvučne izolacije te kako bi se izbjegla kondenzacija.

■ REKUPERATOR TOPLINE: Visokoučinkoviti rotacioni tip za povrat topline.

■ ZRAČNI FILTER: nalazi se unutar uređaja, lako se skida sa strane. Izrađen od reciklirajućih materijala, čisti se pranjem vodom (efikasnost EU3).

■ MOTOR VENTILATORA: direktno spojen sa 3 brzine i termičkom zaštitom i kondenzatorom, izbalansiranim ventilatorskim kolom te smanjene buke i vibracija.

■ ELEKTRONIČKA PLOČICA: smještena na kućištu rekuperatora i sastoji se od napajanja i releja, te konektora za elektrospajanje. Upravlja sa ventilatorima i motorom rotora i daljinskim upravljanjem

FERROLI nudi kompletnu seriju uređaja za rekuperaciju topline kako bi zadovolji sve potrebe instalacije.

 

UT REC

 

Dostupno u dvije verzije:

UT REC sa statičkim rekuperatorom topline sa izmjenjivačem od aluminija;

UT REC C sa statičkim rekuperatorom sa izmjenjivačem od slojeva papira: posebno prešan kruti samogasivi papir. Struktura se sastoji od para listova, između kojeg se nalazi valovita papiranta struktura koja je povezana sa njima kreirajući trokute za protok zraka (crtež sa strane). Papir propušta paru, omogućujuči povrat normalne i latentne topline. Na ovaj način je limitiran gubitak tlaka zraka kao i zbog velike površine izmjene postignute su vrijednosti veće od 55-60%.

 

 

 

 

UT REC R

 

Dostupan sa visokoučinkovitim  rotacionim rekuperatorom topline. Izrađen od aluminija sa higroskopskom površinom. Efikasnost izmjene je zagarantirana sa kvalitetom brtvljenja te time izoliraju dvije struje zraka. Rotor je napravljen od valovitih aluminijskih listova postavljenih jedan nasuprot drugom. Ovo čini saćastu strukturu u čijim kanalima se dvije struje zraka protiču u suprotnim smjerovima.

Površina je porozna, i omogućuje propuštanje pare i povrat normalne i latentne topline, istjeranog zraka, što daje vrijednosti povrata od 85-90% .

 

 

 

UT REC DP I DP F

 

Dostupni sa statičkim rekuperatorom topline od aluminija koji omogućuje povrat normalne topline. Ove jedinice omogućuju vanjsku instalaciju nakon primjene posebnog kućišta.

UT REC DP serija je kompaktnih dimenzija i dodatnog pribora koju uključuje 2-redni izmjenjivač samo za grijanje.

UT REC DP F serija dolazi u kompletu sa 4-rednim izmjenjivačem za hlađenje zraka koji dolazi iz rekuperatora. Zato je većih dimenzija od prethodne verzije i daje mogućnost manjih brzina kroz izmjenjivač.

 

NAPOMENA: Uređaji su dizajnirani za integraciju zraka u prostorijama i osiguravanje izmjene u sistemu.

 

 

REKUPERACIJA TOPLINE U ZIMSKOM MODU RADA

 

Grafikoni prikazuju promjene vrijednosti u skladu sa modom rada i tipom rekuperatora.

Grafikon A prikazuje učinkovitost povrata u skladu sa tipom izmjenjivača.

 

Uvjeti:

Vanjski zrak T=- 5°C 80% R.H.

Zrak u prostoriji T= 20°C 50% R.H.

maks. brzina

 

 

REKUPERACIJA TOPLINE U LJETNOM MODU RADA

Grafikon B prikazuje kako rotacioni izmjenjivač i papirni izmjenjivači mogu doprinjeti uštedi energije i u ljetnom modu rada i tako cijele godine.

 

Uvjeti:

Vanjski zrak T= 32°C 50% R.H.

Zrak u prostoriji T= 26°C 50% R.H.

maks. brzine.