* Serija proizvoda

 

Tip

IR rashladnik

IW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik

BR rashladnik otopine

BW vodom hlađeni reverzibilni rashladnik otopine

 

Dostupne verzije

VB Osnovna

VD Super grijanje

VR Totalni povrat topline

 

Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom

VB Osnovna

AS Bešumna

 

Izvor

R sa izdvojenim kondenzatorom

 

 

* Dodatni pribor

 

Vanjski spremnik i pumpa potpuno izolirani spremnik, jednostruka ili dvostruka pumpa i sve potrebne komponente za spajanje

Opružni prigušnici vibracija

Senzor toka

Voda filter

Daljinsko upravljanje ponavlja funkciju kontrole sustava (max. 100 m)

Mjerač napona i frekvencije

Kompresor sa mekim zaletom

 

 

UPRAVLJAČKI UREĐAJ

Upravljački uređaj osmišljen je da osigura uštedu energije i poveća efikasnost.

Omogućuje napredne funkcije:

  • Dvije polazne točke
  • Ograničenje potrošnje
  • Integraciju u sustav grijanja

 

 

DIMENZIJE I MINIMALNI UGRADBENI PROSTOR

 

* VB Tehničke karakteristike

 

Nova linija proizvoda namijenjena je upravljanju i kontroli termoregulacije i klimatizacije za potrebe velikih objekata za industrijsku i komercijalnu namjenu.

Proizvodi su namijenjeni za unutarnju instalaciju, vrlo kompaktnih dimenzija i raznih mogućnosti konfiguriranja. Kompaktna veličina i velika mogućnost konfiguriranja daje mogućnost dizajna sustava prema željama i potrebama kupaca. Konstrukcija glavne jedinice omogućuje ravnomjeran raspored težine te jednostavno održavanje.

Prilikom proizvodnje ove linije proizvoda, posebna pozornost posvećena je izboru izmjenjivača topline kako bi se postigla veća efikasnost pod punim opterećenjem, maximalnim sezonskim oscilacijama korištenja (ESEER), smanjenju potrošnje energije i troškova održavanja.

Ovi uređaji mogu se kombinirati sa izdvojenim kondenzatorom odabranim u skladu sa potrebnim karakteristikama.

Svi uređaji su individualno testirani. Instalacija zahtjeva dovod električne energije i vode.

 

Hlađenje (IR)

■ KOMPRESOR: Dvoglavi tip, montiran na gumene prigušnike vibracija, sa varijabilnim kapacitetom od 25 do 100%.

■ IR FREONSKA INSTALACIJA sa presostatima za minimalni i maximalni tlak, PED sigurnosnim ventilima, filterom, indikatorom tekućine/vlage, sa ventilom za tekućinu i ventilom na kompresoru, grijačima kompresora, elektroničkim ventilom za ekspanziju sa regulatorom koji se nalazi u električnom ormariću.

■ IZMJENJIVAČ: oplošni i cijevasti kondenzatori, smješteni u termički izolirani materijal kako bi se spriječila kondenzacija i izmjena topline sa okolinom, optimiziran za R134a sa užljebljenim cijevima, zaštićena diferencijalinim presostatima, izolacijom, Victaulic spojevima i grijačem.

■ ELEKTRIČNI ORMARIĆ: za upravljanje i kontrolu, sa glavnom sklopkom za isklop i mikroprocesorskim kontrolerom displejom i tipkovnicom za upravljanje te sekvenciometrom (standard)