* Exposed TOP FAN ventilokonvektor prijemnik

 

Nalazi se na prednjem panelu uređaja, opremljen signalnim oznakama za Vremensko upravljanje LED (žuta), On LED (zelena) i tipkom ON/OFF za hitno isključenje i uključenje i prijemnikom.

Sistem je opremljen sa električnim sklopom unutar uređaja, tvornički je testiran i ugrađen.

 

 

 

* Ugradbeni TOP FAN zidni prijemnik

 

Prijemnik se isporučuje kada se ugradbeni uređaj postavlja na spuštene i lažne stropove. Opremljen je signalnim oznakama za Vremensko upravljanje LED (žuta), On LED (zelena) i tipkom ON/OFF za hitno isključenje i uključenje i prijemnikom.

Opremljen je sa višežilnim kabelom (maksimalne duljine 0.8 m) za brzo spajanje i električnim sklopom za instalaciju na uređaju. Sistem je tvornički testiran, dok samu instalaciju vrši instalater.

 

* TOP FAN karakteristike daljinskog upravljača

 

Daljinski upravljač sa LCD displejem zajedno sa nosačem za fiksiranje na zid dolazi sa slijedećim funkcijama:

Funkcija ON/OFF uređaja

Operativni mod

  • Auto, Grijanje, Hlađenje, Ventilator (samo ako je ventil prisutan u instalaciji)

Brzina vrtnje ventilatora

  • Max, Sred, Min, Auto

Polazna točka

Vremensko upravljanje

Displej daljinskog upravljača prikazuje:

Operativni mod

Odabranu brzinu vrtnje ventilatora

Vrijednost polazne točke

Aktiviranje vremenskog upravljanja

Sat

 

 

* FCS karakteristike daljinskog upravljača

 

Daljinski upravljač sa LCD displejem sa nosačem za fiksiranje na zid, a ima slijedeće funkcije:

Funkcija ON/OFF uređaja

Operativni mod

  • Auto, Grijanje, Hlađenje, Ventilator (samo ako je ventil prisutan u instalaciji)

Brzina vrtnje ventilatora

  • Max, Sred, Min, Auto

Polazna točka

Propuhavanje i prilagođavanje toka zraka

Vremensko upravljanje

Displej daljinskog upravljača prikazuje:

Operativni mod

Odabranu brzinu vrtnje ventilatora

Vrijednost polazne točke

Aktiviranje vremenskog upravljanja

Sat

Simboli funkcija

Položaj zaklopki uređaja