* Linije proizvoda

 

Tip uređaja

FCS 2T  sustav sa 2 cijevi

FCS 4T  sustav sa 4 cijevi

 

 

* Dodatni pribor

 

Daljinska sklopka

Daljinski standardni termostat

Daljinski složeniji termostat

Hot-start termostat

4XUT sistem

Dodatni uložak

3-puti ventil za izmjenjivač

Dodatni izmjenjivač samo za grijanje

3-puti ventil za dodatni izmjenjivač

 

 

DIMENZIJE

 

 

 

 Napomena: UPOTREBA VENTILA/POSUDE JE OBAVEZNA KADA SE UREĐAJ KORISTI ZA HLAĐENJE. 

* Tehničke karakteristike

 

Ventilokonvektori kasetnog tipa u skladu su sa Machine Directive 89/392 EEC i amandmanima 91/368 EEC, 93/44 EEC, 93/68 EEC, Low-Voltage Directives 72/23 EEC i Electromagnetic Compatibility Directives EMC 89/36 EEC.

Ovi ventilokonvektori su terminali u prostorijama za termoregulaciju u ljetnoj i zimskoj sezoni.

Pogodni su za unutrašnju instalaciju, vrlo kompaktni i izrađeni tako da se mogu prilagoditi različitim sistemima i zadovoljavati zahtjevima visoko kvalificiranih dizajnera.

Ovi proizvodi su pogodni za unutrašnju instalaciju, vrlo kompaktni i izrađeni tako da se mogu prilagoditi različitim sistemima i zadovoljavati zahtjevima visoko kvalificiranih dizajnera.

Instalacija zahtjeva dovod električne energije i vode.

 

Karakteristike

■ STRUKTURA KUĆIŠTA: od galvaniziranog čelika, otvori na završetku služe za montiranje uređaja.

■ IZMJENJIVAČ: od bakrenih cijevi i sa rebrastim aluminijskim lamelama.

■ PREDNJA REŠETKA: od plastičnog materijala, sastoji se od atraktivno dizajniranog ulaznog otvora u kompletu sa filterom i zakretnih i strujnih rešetki. Ulaz je na sredini uređaja dok se izlaz vrši putem ručno podesivih izlaza.

■ ZRAČNI FILTER: nalazi se unutar ulazne rešetke i jednostavno se vadi, izrađen je od otpornog materijala i čisćenje se vrši samo ispiranjem

■ POSUDA ZA SKUPLJANJE KONDENZATA: izrađena od plastike, većeg kapaciteta kako bi mogla izdržati ispust vode i u kritičnim situacijama. Uređaj koji vrši dizanje kondenzata iz posude na nivo ispusta dolazi standardno sa posudom

■ 1 MOTOR VENTILATORA: 1 izravno povezani, trobrzinski motor sa termičkom zaštitom i aksijalnim-centrifugalnim ventilatorom od plastičnog materijala. Monofazni motor napajanja T=230V.

■ ELEKTRIČNI SKLOP: nalazi se unutar uređaja, za lakši pristup prilikom instalacije, zajedno sa konektorima za brzo spajanje na električnu instalaciju

 

MOGUĆNOSTI INSTALACIJE

Uređaji imaju predopremljene bočne izlaze koji daju mogućnost spoja sa ulaznim dovodom do rešetke za izmjenu sa vanjskim zrakom, ili za izmjenu zraka sa prostorijom u kojoj se već izvršila termoregulacija i ventilacija.

4XUT UPRAVLJANJE UREĐAJIMA

 

Ferroli je razvio relej za upravljanje do 4 ventilacijske jedinice sa jednom komandom.

Ovo je uređaj koji omogućuje višestruki kontakt sa tri brzine opterećenja sa opcijom kontrole ventila za sustave sa 2 do 4 cijevi preko iduća dva releja.

  

 

* 4XUT Funkcije sustava

 

A 4XUT kontrolni relej može kontrolirati:

  • 2, 3, 4 nadžbukna ventilokonvektora VM-B,VM-F sa 2 ili 4 cijevi,
  • 2, 3, 4 ugradbene uređaja VN-3V, VN ili VHF3 sa 2 ili 4 cijevi,
  • 2, 3, 4 kazetna ventilokonvektora FCS sa 2 ili 4 cijevi
  • 2, 3, 4 ugradbene ventilokonvektora MERCURY SP, ili TCX.

 

 

Svaki blok sabirnica mora se koristiti samo za jedno opterećenje.

Kontrolni signal ponavlja se maksimalno 4 puta i poslan spojenim uređajima.

Električni spojevi između releja za kontrolu i uređaja (prikazani u dijagramu sa strane) odgovornost su instalatera opreme.

 

Napomena: Za spajanje više od 4 uređaja, nužno je koristiti nekoliko releja 4XUT SYSTEM za upravljanje. U tom slučaju, vrši se paralelno spajanje releja, ne i uređaja. Za više od 2 releja za upravljanje, kontrola ventila mora se maknuti sa prvog.