* Serija proizvoda

 

Tip

IR rashladnik

BR rashladnik otopine

 

Dostupne verzije

VB Osnovna

VD Super grijanje

VR Totalni povrat topline

 

Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom

AB Osnovna

AS Bešumna

AX Extra Bešumna

 

Radna ograničenja

M Srednja temperatura okoline

A Visoka temperatura okoline

 

 

*  Dodatni pribor

 

Integrirani moduli s pumpom dolaze sa 2 pumpe, u 4 različite konfiguracije:

  • Pumpe 2-polne standardne
  • Pumpe 2-polne visokotlačne
  • Pumpe 2-polne extra visokotlačne
  • Pumpe 4-polne standardne

 

Uređaj za kontrolu kondenzacije (standard za AS), omogućuje rad uređaja na vanjskoj temperaturi od -10°C)

Vanjski spremnik i pumpa potpuno izolirani spremnik, jednostruka ili dvostruka pumpa i sve potrebne komponente za spajanje

Daljinsko upravljanje

Kompresor s mekim zaletom

Kompresor i ventilator  termički zaštićeni

 

 

UPRAVLJAČKI UREĐAJ

Upravljački uređaj je osmišljen da osigura veću efikasnost i uštedu energije. On upravlja slijedećim:

  • Dvije polazne točke
  • Ograničenje potrošnje
  • Upravljanje razinom buke
  • Integraciju u sustav grijanja
  • ATC funkcija u ekstremnim uvjetima
  • Funkcija upravljanja klimatizacijom

 

 

DIMENZIJE I MINIMALNI UGRADBENI PROSTOR

 

* VB Tehničke karakteristike

 

RHV serija proizvoda predstavlja zrakom hlađene rashladnike koji koriste R134a ekološki plin sa učinkovitošću pri punom opterećenju (EER) većom od 3.1 (Maks 3.30) u skladu sa EUROVENT standardima. Ova vrijednost ih svrstava u  KLASU A. Također ovi proizvodi koriste manje energije zbog visoke ESEER vrijednosti (European seasonal efficiency rating u hlađenju u skladu sa Eurovent standardima) što također omogućuje operativan rad čak i u tropskim klimatskim područjima. Posebna pozornost pridana je prigušenju buke koju proizvode uređaji, kako bi se zadovoljili i uz dana u dan sve stroži propisi koji ju reguliraju buku. Tako su dostupne tri verzije sa zvučnom izolacijom (Osnovna, Bešumna, extra Bešumna). Proizvode je moguće opremiti raznim dodatnim priborom, uključujući i mogućnost opremanja sa 2 pumpe 2-polne (za Osnovnu verziju) i 4-polne (za Bešumnu verziju i ekstra Bešumnu verziju).

Svi uređaji su individualno testirani. Instalacija zahtjeva dovod električne energije i vode.

 

Osnovna verzija (VB) i Osnovna konfiguracija (AB)

■ KOMPRESOR: 2 dvostruka hermetički zatvorena kompresora koji mogu modulirati kapacitet hlađenja od 12,5 do 100%, montirani na gumene antivibracijske podloške

■ KRUG HLAĐENJA: 2 neovisna kruga, u kompletu sa manometrima tlaka, PED sigurnosnim ventilima, filterom, indikatorom tekućine/vlage, ventili na kompresoru za odvod i dovod, elektronički ventil za ekspanziju pod visokim i niskim tlakom koji optimizira efikasnost uređaja

■ IZMJENJIVAČ TOPLINE na strani instalacije: oplošni  i cijevasti kondenzatori, smješteni u termički izolirani materijal kako bi se spriječila kondenzacija i izmjena topline sa okolinom, optimiziran za R134a sa užljebljenim cijevima, zaštićena do minimalno -10°C vanjske temperature putem diferencijalnog presostata i grijača.

■ IZMJENJIVAČ TOPLINE na strani rashladnog uređaja (toplinske pumpe): spirale velike površine, bakrenim cjevovodima i aluminijskim lamelama

■ VENTILATORI: zakrivljene lopatice

ventilatora smanjuju buku

■ ELEKTRIČNI ORMARIĆ: za upravljanje i kontrolu, sa glavnom sklopkom za isklop i mikroprocesorskim kontrolerom i displejom za upravljanje (4 linije i 20 znakova), minimalna razina zaštite IP 54

 

Bešumna konfiguracija (AS)

Dodatno na karakteristike Osnovne verzije (AB), Bešumna konfiguracija (AS) ima slijedeće karakteristike:

■ VENTILATORI: regulacija brzine vrtnje

■ KOMPRESOR: smješten u kućište od profila i panela koje obloženo materijalom koji apsorbira zvuk

 

Extra Bešumna konfiguracija (AX)

Dodatno na karakteristike Bešumne verzije (AS), extra Bešumna konfiguracija (AX) ima slijedeće karakteristike:

■ VENTILATORI: bolja regulacija vrtnje ventilatora

■ KONDENZACIJSKA SPIRALA: puno veće u odnosu na osnovnu verziju, kako bi povećale koeficijent izmjene topline.

 

 

*  Tehničke karakteristike VD

 

Ovi proizvodi dolaze sa dodatnim izmjenjivačem topline kako bi se spriječio gubitak energije.

 

■ Super grijanje “IR VD”

U modu hlađenja omogućeno je hlađenje vode u standardnoj verziji, i istovremeno zadržavanje tople vode na temperaturi od 40 do 55°C. To je moguće instalacijom izmjenjivača topline pogonjenog rashladnim plinom između kompresora i zavojnica što omogućuje povrat topline od 15 do 20%.

 

■ TOTALNI POVRAT TOPLINE “IR VR”

Dostupna u verziji za hlađenje, omogućuje proizvodnju hladne vode i istovremeno zadržavanje tople na temperaturama od 35 do 50°C, korištenjem izmjenjivača topline pogonjenog rashladnom otopinom koja daje mogućnost potpunog povrata toplinske energije. Aktivacija i deaktivacija potpunog povrata topline vrši se dolaznim ventilom na kompresoru pojedinog kruga.