* Serija proizvoda

 

Tipovi

IR rashladnik

IP reverzibilna toplinska pumpa

 

Dostupne verzije

VB Osnovna

 

Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom

AB osnovna

 

 

*  Dodatni pribor

 

Integrirani spremnici i pumpe dostupni su u ovim konfiguracijama :

  • sa spremnikom
  • standardna pumpa
  • visokotlačna pumpa

 

Rešetka za zaštitu

Gumeni podlošci protiv vibracija

Kompresor sa mekim zaletom

Elektro grijač spremnika protiv smrzavanja

Daljinsko upravljanje

Serijski interface

Vremensko programiranje

Mjerač napona i frekvencije

 

 

DIMENZIJE I MINIMALNI UGRADBENI PROSTOR

 

* VB Tehničke karakteristike

 

Ova serija proizvoda namijenjena je malim i srednjim objektima za industrijsku, komercijalnu ili stambenu namjenu.Svi proizvodi su pogodni za vanjsku instalaciju i mogu se koristiti u različitim oblicima sustava.Ovo proizvodi su zrak/voda toplinske pumpe sa ventilatorima pogodnim za vanjsku primjenu.Prilikom izrade proizvoda, specijalna pozornost je pridana problemu buke, kako bi se zadovoljili sve stroži zakoni koji se tiču zagađenja bukom.Kompaktna veličina i velika mogućnost konfiguriranja daje mogućnost dizajna sustava prema željama i potrebama kupaca.

 

Osnovna verzija (VB) i (AB) Osnovna konfiguracija

■ KOMPRESOR: Scroll tip, montiran na gumene nosače za sprečavanje vibracija, opremljen presostatima niskog i visokog tlaka.

■ IR FREONSKA INSTALACIJA: opremljen sa termostatskim ventilom sa eksternim podešavanjem, indikatorom tekućine/vlažnosti i filterom

■ IP FREONSKA INSTALACIJA: u odnosu na model samo sa hlađenjem, opremljen je sa dovodom tekućine, nepovratnim ventilima i 4-putim ventilom

■ IZMJENJIVAČ TOPLINE na strani instalacije: zalemljen pločasti tip izmjenjivača od nehrđajućeg čelika (AISI 316), sa termičkom izolacijom, grijačem te diferencijalnim presostatom.

■ IZMJENJIVAČ TOPLINE na strani rashladnog uređaja (toplinske pumpe) : rebrasta zavojnica sa bakrenim cjevima i aluminijskim lamelama.

■ VENTILATOR: aksijalni ventilator izmjenjive brzine sa zaštitnom mrežom

■ ELEKTRIČNI ORMARIĆ: za upravljanje i kontrolu, pogodan za vanjsku instalaciju (min. razina zaštite IP 54), u metalnom kućištu sa svim zaštitnim uređajima u skladu sa propisima.

■ UPRAVLJAČKI UREĐAJ: sa displejom omogućuje pristup svim glavnim fukcijama sustava, prikaz i indikaciju alarma

 

Osnovna verzija (VB) i (AB) Osnovna konfiguracija + Dodatak za smanjenje buke (AB+KS)

Uz karakteristike osnovne verzije (AB), osnovna verzija + Dodatak za smanjenje buke (AB+KS) se sastoji od:

■ VENTILATORI: regulacija brzine

■ KOMPRESOR: prekriven sa materijalom koji smanjuje buku.

Za još bolje smanjenje buke, kućište uređaja je opremljeno sa materijalom koji apsorbira buku, propisane debljine.