* Serija proizvoda

 

Tipovi

IR rashladnik

IP reverzibilna toplinska pumpa

 

Dostupne verzije

VB Osnovna verzija

 

Dostupne verzije sa zvučnom izolacijom

AB Osnovna verzija

 

 

*  Dodatni pribor

 

Integrirani spremnici i pumpe dostupni su u ovim konfiguracijama:

  • bez spremnika
  • sa spremnikom
  • standardna pumpa
  • visokotlačna pumpa
  • pumpa promjenjivog protoka

 

Rešetka za zaštitu

Gumeni podlošci protiv vibracija

Kompresor sa mekim zaletom

Elektro grijač spremnika protiv smrzavanja

Dodatni elektro grijač

Dodatni elektro grijač unutar spremnika

Daljinsko upravljanje

Serijski interface

Vremensko programiranje

Mjerač napona i frekvencije

 

 

UPRAVLJAČKI UREĐAJ

Upravljački uređaj osmišljen je da osigura uštedu energije i poveća efikasnost.

Omogućuje napredne funkcije:

  • Dinamičko odmrzavanje 
  • Dinamička polazna točka (kontrola klimatizacije)
  • Kontrola grijača

 

 

DIMENZIJE I MINIMALNI UGRADBENI PROSTOR

 

* Tehničke karakteristike

 

Ova serija proizvoda namijenjena je malim i srednjim objektima za komercijalnu ili stambenu namjenu.

Svi proizvodi su pogodni za vanjsku instalaciju i mogu se koristiti u različitim oblicima sustava. Kompaktna veličina i velika mogućnost konfiguriranja daje mogućnost dizajna sustava prema željama i potrebama kupaca. 

Svi proizvodi opremljeni su sa vanjskim osjetilom temperature što daje mogućnost prilagodbe klimatizacije prilikom grijanja, hlađena ili odmrzavanja.

■ 1 KOMPRESOR: SCROLL ili ROTACIONI tip, ovisno od modela, montira se na gumeni nosač koji amortizira vibracije

■ FREONSKA INSTALACIJA: opremljen sa termostatskim ventilom sa eksternim podešavanjem, filterom, presostatima za visok i niski tlak, spremnikom tekućine (IP proizvodi) i reverzibilnim ventilom (IP proizvodi).

■ IZMJENJIVAČ TOPLINE na strani instalacije: pločasti od nehrđajućeg čelika (AISI 316), sa termičkom izolacijom, elektro grijačem protiv smrzavanja i diferencijalnim presostatom

■ IZMJENJIVAČ TOPLINE na strani rashladnog uređaja (toplinske pumpe): rebrasta spirala od bakrenih cijevi i aluminijskim lamelama

■ VENTILATOR: aksijalni ventilator promjenjive brzine sa zaštitnom mrežom

■ PUMPA: trobrzinska, višefazna centrifugalna ili sa promjenjivom brzinom okretanja, ovisno od modela ili konfiguracije

■ SPREMNIK VODE: konfiguriran i postavljen unutar jedinice, termički zaštićen. Pripremljen za instalaciju dodatnog pribora.

■ ELEKTRIČNI ORMARIĆ: opremljen sa termomagnetskim osiguračem, upra-vljačkim uređajem sa mikorprocesorom, i displejom. Svi uređaji sa trofaznim napajanjem, dolaze standardno sa relejem za provjeru i kontrolu frekvencije