* Serija proizvoda

 

Tip jedinice

IP Toplotna pumpa

(reverzibilna na rashladnoj strani)

 

Verzije

VB Osnovna verzija

 

Akustično postavljanje

AB Osnovno postavljanje

 

 

* Opcije

 

Upravljanje protokom strane postrojenja

 • nije prisutno
 • standardna pumpa
 • pumpa s visokom glavom
 • pumpa s visokom efikasnošću

 

Produkcija tople vode u domaćinstvu

 • nije prisutno
 • trostruki ventil

 

Integrativni električni grijači

 • nije prisutno
 • standardni protočni

 

Lagani starter

 • nije prisutno
 • standardno

 

 

* Dodatni pribor

 

Gumeni prigušivači vibracija

Prilagodljivi gumeni amortizeri

Zaštitne kape

Daljinski termostat

Daljinska kontrola ( sa žicom ili bežična)

Bežični transmiter

Bežični ponavljač

Senzor kondenzacije

Sobni higrostat

Sobni senzor vlažnosti

 

 

* DIMENZIJE I MINIMUM RADNE POVRŠINE 

 

HSP

 

HXP

 

HMP

* Tehničke karakteristike

 

Ova serija zrak-voda toplotnih pumpi zadovoljava zahtjeve za grijanje, hlađenje i proizvodnju tople vode za domaćinstvo stambenih potrojenja, manjih i srednjih. Sve jedinice su prikladne za unutrašnju instalaciju te se mogu primijeniti fan coil potrojenju, podnom grijanju, te radijatorima visoke efektivnosti.

Kontrolni sistem dozvoljava da se rukovodi ne samo rashladnim kolima, nego i cijelim postrojenjem sa mogućnošću izbora različitih rastvora za grijanje i hlađenje, te za proizvodnju tople vode za domaćinstvo. Mogućnost solarnih ploča ili integracija drugih toplotnih izvora su također moguće.

Funkcija grijanja optimizira tok temperature vode, kako ambijentalno, tako i vanjsku temperaturu, kroz klimatske krivine prilagodljive značajkama zgrade. Moguće je upravljati spremnicima i dva neovisna kola (direktni i miješani). Upravljanje domaćinskom toplom vodom omogućava kontrolu trostrukog ventila, spremnika i anti-legionela krugova (ako ima potrebe).

Funkcija hlađenja može biti realizovana putem „aktivnog hlađenja“ (inverzija rasladnog kola). Kada se jedinica koristi na zračnom podnom postrojenju, da bi se izbjeglo stvaranje kondenzata, može se instalirati senzor vlažnosti.

Unutrašnji programski sat dozvoljava da se odrede različita dnevna prebacivanja na grijanje, hlađenje i produkciju tople vode za domaćinstvo.

Rashladno kolo dozvoljava da se definira različito prebacivanje programa na grijanje, hlađenje i proizvodnje tople vode. Rashladno kolo, sadržano u kutiji popravljenoj od protoka zraka da bi se simplificiralo kontrolisanje operacija, opremljen je vijčanim kompresorom montiranim na prigušen oslonac, prilemljenom pločom izmjenjivača toplote, elektronskim proširenim ventilom, reverznim kružnim ventilom, centrifugalnim ventilatorom, lemljenim namotajima ostvarenim sa bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama. Krug je zaštićen visoko/nisko prekidačima i prekidačima toka na izmenjivaču toplote na poči.

Vanjska struktura i rashladno kolo su i termalno izolirani, da bi se sprijačili stvaranje kondenzata i smanjili gubici toplote. Zapušni ventilator sa elektronskom kontrolom rotacione brzine garantuje visoku efikasnost i nisku buku u svim operativnim stanjima i dozvoljava instalaciju obje jedinice vani (sa zaštitnim poklopcima) ili unutra (sa provodnim ulazom i izlazom). Sve trofazne napajajaće jedinice su omogućene sa faznom sekvencom i ispravnom sekvencom kontrolnog upravljača. Sve jedinice su isporučene sa vanjskim temperaturnim senzorom da bi se realizovala kontrola klime. Sve jedinice su tačno izgrađene i individualno testirane u fabrici. Samo električne i hidraulične konekcije trebaju instalaciju

* Kontrolni sistem

 

Mikroprocesorski kontroler je u mogućnosti upravljati ne samo kao jedinicom, nego i svim sastavnim dijelovima postrojenja koji omogućuju realizaciju kompletnog sisitema.

Glavne funkcije sistema upravljanja su:

 • Kontrola temperature prema vanjskoj temperaturi (klimatska kontrola)
 • Potrošnja tople vode za domaćinstvo (upravljanje trostrukog ventila, spremnik, anti-legionela ciklus)
 • Upravljanje hlađenjem i/ili grijanje mješovitog spoja (pumpa i trostruki ventil)
 • upravljanje grijanja izravnog spoja (samo pumpa)
 • upravljanje spremnika za grijanje i/ili hlađenje
 • upravljanje električnih grijača za grijanje i toplu vodu za domaćinstvo
 • integracija sonlarnih ploča
 • kontrola vlažnosti prostorije pomoću zračnog sistema
 • interni programerski sat (za grijanje, hlađenje i toplu vosu u domaćinstvu
 • digitalni ulaz za niske tarife električne energije
 • upravljanje i dijagnostika pomoću alarmne memorije
 • operativni mjerač sati kompresora i pumpe
 • mogućnost upravljanja više jedinica u kaskadi (maksimum 16)

 

Pored standardnog korisničkog sučelja, žičani ili bežični daljinski termostati su dostupni, što dozvoljava kontrolu svih operativnih parametara jedinice, te da se stekne temperatura u različitim zonama da bi se odredila preciznija i komfornija kontrola.

Regulator je u mogućnosti upravljati do dvije zone u grijanju (jedan pomoću miješajućeg kola i drugi pomoću direktnog kola) i jednu zonu u hlađenju (pomoću miješajućeg kola). Moguće je realizovati kompleksnija postrojenja povezujući sa regulatorom toplotne pumpe daljnjih modula kako bi se proširio, bez limita, broj zona kojima bi se upravljalo.

 

Kontroler jedinice može upravljati sa mnogo različitih postrojenja omogućavajući automatski neophodne kontrolne algoritme prema komponentama koje su bile povezane.

Upravljanje ovakvih komponenti je moguće kroz dodatnu ekspanziju modula koji komuniciraju sa jedinicom pomoću internog busa i koji snabdijevaju sve ulazne i izlazne jedinice potrebne da se upotpuni kompletan sistem.

 

Za svaku zonu ovi parametri se mogu postaviti:

 • tačka podešavanja
 • dnevna ili sedmična operativna vremenska tablica
 • krivulja klimatske kontrole
 • senzor sobne kontrole: može biti zajednički s drugim zonama ili nezavisno (u tom slučaju je neophodno instalirati dodatni sobni termostat).