OPREMLJENI SA:

 • Pocinčanom šablonom za učvršćivanje na zid
 • Hidraulički pribor za spajanje, upotpunjen sa:
  • plinska slavina 1/2”- slavina sanitarne vode Ø 1/2”
  • 2 slavine instalacije Ø 3/4”
  • cijevi od čvrstog bakra – nipli za spajanje – brtve

 

NAŠE PREDNOSTI:

 • Niske emisije nox i co
 • Digitalni upravljački uređaj
 • Brza proizvodnja tople sanitarne vode pločastim izmjenjivačem sa funkcijom mikroakumulacije
 • Izmjenjivač topline kompaktnih dimenzija u potpunosti od bakra, sa vanjskim lamelama, antikorozivnom površinom od antitoksičnog aluminija
 • Elektronička modulacija plamena u krugu grijanja i krugu sanitarne vode
 • Kontrola brzine ventilatora za optimizaciju iskoristivosti pri niskim protocima – nije potrebna dijafragma (mod. F)
 • Može se kombinirati sa modulirajućim kronotermostatom
 • Široki grafički miltifunkcionalni displej za lako i ispravno postavljanje parametara
 • Serijski automatski by-pass
 • Istančan dizajn i male dimenzije
 • Struktura pojačana plaštem koji se može razdvojiti na tri dijela
 • Serijski isporučena rešetka za poklapanje hidrauličkih spojeva
 • Sanitarni izmjenjivač sa funkcijom mikroakumulacije

 

PREDNOSTI DIVATOP MICRO LOW Nox:

 • Vrlo brza proizvodnja tople sanitarne vode zahvaljujući certificiranom sanitarnom komforu sa 3 zvjezdice prema EN 13203
 • Funkcija eco u sanitarnom krugu za veću uštedu u razdoblju slabog korištenja tople vode
 • Rad pri promjenjivoj temperaturi putem vanjskog osjetnika temperature (na zahtjev)
 • Digitalna kontrola plamena sa tri pokušaja ponovnog paljenja u slučaju blokade rada zbog neotkrivanja plamena (modeli f na metan)
 • Energetski certifikat 3 zvjezdice iskoristivosti prema 92/42 eec (sa otvorenom i zatvorenom komorom)
 • Pripremljen za rad sa solarnim instalacijama: pripremljen za proizvodnju tople sanitarne vode sa instalacijama sa solarnim pločama
 • Mogućnost montaže vani (modeli F )u djelomice zaštićenim prostorima do -5°C te uz pomoć pribora protiv smrzavanja i do -15°C (na zahtjev)
 • modeli C – kao modeli F uz dodatak pribora za zaštitu od vjetra
 • Rad i na propan-butan uz pomoć odgovarajućeg pribora koji je potrebno zatražiti od ovlaštenog servisa.

 

 

 

 

 

 

HIDRAULIČKI I KONTROLNI PRIBOR – PRIBOR DIMNI PLINOVI (mod. F)