NAŠE PREDNOSTI:

 • Zidni kotao atmosferskog tipa sa tradicionalnim sagorijevanjem, zatvorena komora, fasadni
 • Brza proizvodnja tople sanitarne vode pločastim izmjenjivačem, sa funkcijom mikroakumulacije
 • Serijski ugrađen by-pass
 • Elektronička modulacija plamena u krugu grijanja i krugu sanitarne vode
 • Može se kombinirati sa modulirajućim kronotermostatom (na zahtjev)
 • Široki grafički displej sa pozadinskim osvjetljenjem
 • Istančan dizajn i male dimenzije
 • Struktura pojačana plaštem koji se može razdvojiti na tri dijela
 • Serijski isporučena rešetka za poklapanje hidrauličkih spojeva
 • Potpuni pribor se serijski isporučuje
 • Ventilator sa promjenjivim brojem okretaja koji se samostalno prilagođava gubicima na dimnjaku te time održava visoku iskoristivost u čitavom rasponu rada

 

PREDNOSTI DIVATOP MICRO:

 • Vrlo brzo davanje tople sanitarne vode na temelju certificiranom standardu sa 3 zvjezdice prema en 13203
 • Visoka energetska iskoristivost, energetski certifikat 3 zvjezdice 92/42 eec (mod. F)
 • Pripremljen za solarne instalacije: pripremljen za proizvodnju tople sanitarne vode kombiniran sa instalacijama uz solarne kolektore
 • Mogućnost montaže vani u djelomice zaštićenim prostorima do -5°C te uz pomoć pribora protiv smrzavanja i do -15°C (na zahtjev)
 • Digitalna kontrola paljenja sa tri pokušaja ponovnog paljenja u slučaju blokade zbog nedostatka plamena (mod. na metan)
 • Mijenjanje temperature polaza (aktivira se vanjskom sondom na zahtjev)
 • Maksimalna pouzdanost i sigurnost
 • Jednostavno korištenje zahvaljujući upravljačkom uređaju
 • Certificiran rad i na mješavinu zraka i propana (50% zrak -50% G31) uz pomoć odgovarajućeg pribora za preinaku kojeg je potrebno zatražiti od ovlaštenog servisa

 

 

 

 

 

 

HIDRAULIČKI I KONTROLNI PRIBOR – PRIBOR DIMNI PLINOVI (mod. F)